पछिल्लो तथ्याङ्क
मिति बिरामी भर्ती संख्या (२४ घण्टा भित्र) बिरामी डिस्चार्ज संख्या (२४ घण्टा भित्र) दैनिक ओपीडीको बिरामी कुल बिरामी भर्ती भएको संख्या Remarks
बिरामीको संख्या बिरामीको संख्या बिरामीको संख्या बिरामीको संख्या
कूल जम्मा 0 0 0 0