पछिल्लो तथ्याङ्क
मिति PCR परीक्षण नतिजा आईसोलेशनमा CoVID-19 अस्पतालमा RDT परीक्षण नतिजा Remarks
नेगेटिभ पोजेटिभ कूल संख्या भर्ना डिस्चार्ज बाँकी भर्ना डिस्चार्ज बाँकी नेगेटिभ पोजेटिभ कूल संख्या
कूल जम्मा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0